Tại sao các cửa hàng mỹ phẩm thường in túi ni lông trong suốt ?