In túi ni lông giá rẻ vẫn phải đảm bảo mẫu mã và chất lượng