In túi giấy tại Hà Nội thường xuyên cho các tổ chức và cá nhân