Header Styles

 

Colors Style

               
 

Custom Color

 

Menu Color

Copyright © 2015. TemPlaza. All Rights Reserved.

Đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường mức kịch khung đối với túi ni lông

Đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường mức kịch khung đối với túi ni lông

23 Tháng Hai, 2018 / 2 Comments / 277 / Tin tức
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Ngày 22-2, Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường. Trong đó Bộ Tài chính cũng đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường mức kịch khung đối với túi ni lông lên 50.000/kg thay vì mức thuế hiện hành là 40.000 đồng/kg.

Theo Báo cáo đánh giá tác động của Dự án Nghị quyết bảo vệ môi trường lý do Bộ Tài chính đưa ra là nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm dần việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong tiêu dùng, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Cùng với các biện pháp quản lý khác, việc điều chỉnh tăng mức thuế BVMT đối với túi ni lông sẽ định hướng tiêu dùng góp phần hạn chế việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong tiêu dùng, khuyến khích việc sản xuất và sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường từ đó góp phần bảo vệ môi trường.

Đồng thời, việc nâng mức khung thuế BVMT đối với túi ni lông là phù hợp với thông lệ quốc tế về áp dụng mức thuế BVMT cao đối với sản phẩm túi ni lông (Theo kinh nghiệm quốc tế thì nhiều nước trên thế giới đang áp dụng mức thuế BVMT cao hoặc cấm sản xuất, bán, sử dụng túi ni lông).

Đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế: số thu thuế BVMT dự kiến khoảng 67,5 tỷ đồng/năm, tăng 13,5 tỷ đồng/năm.

Theo đó, từ ngày 1-7-2018, mức thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông được đề xuất tăng lên kịch khung quy định của luật.

Mức thuế bảo vệ môi trường được quy định cụ thể như sau:

TT Hàng hóa Đơn vị tính Mức thuế (đồng/đơn vị hàng hóa)
I Xăng, dầu, mỡ nhờn    
1 Xăng, trừ etanol lít 4.000
2 Nhiên liệu bay lít 3.000
3 Dầu diesel lít 2.000
4 Dầu hỏa lít 300
5 Dầu mazut lít 2.000
6 Dầu nhờn lít 2.000
7 Mỡ nhờn kg 2.000
II Than đá    
1 Than nâu tấn 15.000
2 Than an – tra – xít (antraxit) tấn 30.000
3 Than mỡ tấn 15.000
4 Than đá khác tấn 15.000
III Dung dịch Hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC), bao gồm cả dung dịch HCFC có trong hỗn hợp chứa dung dịch HCFC kg 5.000
IV Túi ni lông thuộc diện chịu thuế kg 50.000
V Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng kg 500
VI Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng kg 1.000
VII Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng kg 1.000
VIII Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng kg 1.000

Mẫu hồ sơ đã được cấp GCN Túi ni lông thân thiện với môi trường

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *