Header Styles

 

Colors Style

               
 

Custom Color

 

Menu Color

Copyright © 2015. TemPlaza. All Rights Reserved.

Cách xếp 100 túi ni lông gọn gàng, dễ lấy

Cách xếp 100 túi ni lông gọn gàng, dễ lấy

27 Tháng Hai, 2018 / 2 Comments / 3505 / Tin tức
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Cách xếp 100 túi ni lông gọn gàng, dễ lấy nhất là chỉ cần xếp túi nọ đè lên túi kia, sau đó cuộn lại, bạn sẽ tích trữ được một lượng túi rất lớn.

Cho dù ít hơn 100 túi ni lông thì quý khách hàng cũng nên cẩn thận, xếp dọn một cách cẩn thận, phân loại và xếp túi ni lông để lấy dễ như rút khăn giấy và có thể tái sử dụng nhằm hạn chế tối đa việc thải ra môi trường túi ni lông.

Chúng tôi luôn khuyến khích khách hàng của chúng tôi thường xuyên áp dụng mô hình 3R trong việc sử dụng, in ấn túi ni lông

  1. Reduce – Tiết giảm: giảm lượng chất thải phát sinh bằng việc thay đổi lối sống, cách tiêu dùng, cải tiến quy trình sản xuất…Đây là sự tối ưu hóa quá trình sản xuất và tiêu dùng về mặt môi trường, tạo ra lượng sản phẩm lớn nhất, sử dụng hiệu quả nhất tài nguyên và thải ra lượng chất thải thấp nhất.
  2. Reuse – Tái sử dụng: sử dụng lại sản phẩm, hay một phần của sản phẩm cho chính mục đích cũ, hay cho một mục đích khác, sử dụng một sản phẩm nhiều lần đến khi hết tuổi thọ của nó.
  3. Recycle – Tái chế: sử dụng rác thải, vật liệu thải để làm ra các vật chất, sản phẩm mới có ích.

Trong video này sẽ hướng dẫn quý khách hàng gấp 100 túi ni lông gọn gàng nhất có thể để tiện trong việc tái sử dụng nhằm tiết giảm nhu cầu sử dụng trong tương lai. Với cách cất này, khi lấy túi ra, bạn chỉ cần rút nhẹ, giống như lấy khăn giấy từ trong hộp.

Xem video hướng dẫn

MÔ HÌNH 3RS: GIẢM THIỂU – TÁI SỬ DỤNG – TÁI CHẾ ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *